Saturday, November 8, 2014

SYOR MEWAJIBKAN PIHAK SEKOLAH KENALI "TEAM BUILDING" SETIAP KEMASUKAN PENGHUNI BARU ASRAMA

Perlakuan buli di asrama masakini sudah sampai satu peringkat yang kritikal kerana pihak ibubapa dan masyarakat tidak boleh menerima perlakuan tersebut sebagai satu bentuk  "suai kenal" yang diwarisi  turun temurun kepada penghuni baru asrama.

Bagi mengatasi gejala ini, pihak sekolah atau jabatan perlu ada satu kaedah terbaik supaya semangat yang ingin di terapkan  dikalangan ahli junior ia itu "menghormati senior" dapat dijalankan dengan suasana  yang lebih terbuka, beretika dan beradap.

Adalah baik sekiranya pihak sekolah dan asrama mengadakan satu aktiviti yang menjurus kepada pembinaan pasukan baru dengan  punyai visi berbentuk ilmiah kepada setiap kemasukan penghuni asrama  dengan sedikit peruntukan dari kementerian. Dengan ini setiap ahli dalam pasukan tersebut samada ahli baru atau lama dapat saling membantu untuk mencapai sesuatu visi.

Dalam aktiviti sebegini, mereka akan sentiasa berkomunikasi dan mengwujudkan kesefahaman dikalangan mereka.  Disamping itu, pihak sekolah dapat memerhatikan kepimpinan, personaliti serta kekuranagan  mereka semasa aktiviti tersebut berjalan dan memberi ganjaran atau hadiah kepada pasukan yang mempunyai semangat berpasukan yang tinggi.

Diharap dengan kemesraaan terjalin semasa aktiviti ini, penghuni baru dapat "berlindung" dengan rakan senior yang sentiasa membantu mereka semasa aktiviti berjalan.Secara tidak langsung, mereka dapat merapatkan jurang atau "gap" untuk mengenali personaliti masing-masing.