Wednesday, September 28, 2011

SYOR WUJUDKAN KAYU PENGUKUR BERASINGAN ANTARA PENGURUSAN SEKOLAH DENGAN PRETASI PEMBELAJARAN MURID

Saudara Pengarang,

Dari pengalaman saya menerajui PIBG di sebuah Sekolah Rendah di Zon Pudu pada tahun sekitar 1997 memang tidak dinafikan pihak sekolah terutama Guru Besar atau Guru Kanan mempunyai persepsi merendahkan sebilangan murid-murid sebelum peperiksaan bermula.

Ironiknya, mereka gagal mengesan kelemahan murid-murid ini sejak Tahun 1 atau 2. Program bagi meningkatkan tahap pelajaran murid murid di buat secara sambil lewa walaupun di tegur semasa mesyuarat bulanan PIBG dengan alasan pihak PIBG tidak boleh campur tangan dalam urusan sekolah.

Oleh itu, bagi saya kes yang berlaku baru baru ini di mana pihak sekolah enggan memberi peluang kepada murid-murid untuk menduduki peperiksaan adalah satu perkara yang telah lama wujud di kalangan pentadbir sekolah.

Satu post motem perlu di buat supaya keengganan pentadbir sekolah membenarkan murid murid mengambil peperiksaan dapat di tangani secara positif dengan mencari kaedah-kaedah "menang-menang" supaya peningkatan pembelajaran murid dapat di terjemahkan mengikut "spirit" Dasar Pendidikan Negara.

Pretasi Guru Besar dan Guru Guru yang terlibat di ukur dengan "ruler" yang berlainan seperti mengadakan program pembangunan yang berkualiti, kesungguhan Guru Guru, Kreativiti Guru Guru serta keberkesanan usaha usaha yang di buat. Sebaliknya, pretasi Murid Murid di ukur dengan keputusan ujian dan peperiksaan dan bukan dijadikan pengukur pretasi Guru Guru secara mutlak.

Dengan cara ini, saya percaya Guru Besar dan Guru Guru tidak lagi khuatir atau menyorok murid murid yang tidak berpretasi tinggi semata mata untuk menjaga tanda aras /"KPI" sekolah, Guru Besar, Guru Guru dan sebagainya