Friday, January 28, 2011

BUKU TEKS INTERLOK PERLU HANGAT UNTUK DIJADIKAN BAHAN KAJIAN PELAJAR.

Saya pernah menuntut di Tingkatan 6 pada sekitar tahun 1976-77 di mana salah satu buku teks untuk matapelajaran sastera bertajuk "Keluarga Gerilya " yang di karang oleh Pramoedya Ananta Toer seorang pejuang kemerdekaan yang terkenal di Indonesia.

Pengisian di dalam buku tersebut banyak kontrovesial samada jalan cerita, watak, unsur - unsur bias dan sebagainya. Yang menariknya, dengan kontroversi ini lah kami pelajar di Tingkatan 6 dapat menganalisa, mengkaji, berdebat bagi mempertingkatkan kualiti penghujahan, rasional, mengkaji pemikiran penulis serta membawa kami ke situasi zaman lampau penulis supaya kami dapat menghayati keazaban, keperitan masyarakat dizaman penjajah Belanda ketika itu.

Jadi, isu buku teks (novel) Interlok karya Abdullah Hussain yang menjadi buku teks Tingkatan 5 adalah satu bahan kajian yang boleh mengasah minda pelajar-pelajar dengan membahaskan kenyataan yang sangsi, kontrovesi dan sebagainya. Pada pendapat saya, sesabuah karya yang dibukukan sebenarnya bukan satu bahan propaganda yang senang mempengaruhi minda sesaorang terutama generasi masa kini yang lebih terbuka dan matang. Dengan pengaruh globalisasi tanpa sempadan, kita perlu lahirkan warganegara yang kritis, kreatif serta berinovasi.

Oleh itu, saya mempertahankan bahawa teks Interlok tidak perlu di olah atau dibuat nota kaki kerana ia akan menjadi buku teks yang "sejuk" , "tidak bernyawa" malah hilang keunikannya untuk dikaji dan di debatkan sesama pelajar.

Sangahan oleh sebahagian kaum yang di sebut dalam buku tersebut tidak perlu di layan kerana mereka adalah politikus tegar yang tidak pernah membuat kajian secara formal di kolej atau pusat pengajian tinggi samada di dalam atau di luar negara.

TENGKU MAN
Pandan Indah